Germany: eyewitnesses say three gunmen involved

Germany: police say three gunmen suspected to be involved