Sakharov Prize: Yazidi women who escaped sexual enslavement by ISIS win presitigious award

Sakharov Prize: Yazidi women who escaped sexual enslavement by ISIS win presitigious award