IRAN

Video: European powers vow to keep Iran nuclear deal viable

European powers vow to keep Iran nuclear deal viable.