Greta Thunberg sets sail for NYC on zero-emissions yacht

2019-08-14 16:12 Greta Thunberg sets sail for NYC on zero-emissions yacht