TUNISIA

Tunisian elections see Karoui through to the second round analysis by Fadil Aliriza

Karoui through to second round in Tunisia's presidential election, says spokesman